WELKOM BIJ DE BOVENZAAL


De kerk is niet bedoeld voor ons, wij zijn de kerk en wij zijn er voor de wereld.
“Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn discipelen” Matth. 28:19


WIE WE ZIJN


NIEUWS


Nieuws

Giften kunnen nu ook worden overgemaakt

Giften kunnen nu ook worden overgemaakt naar de bankrekening van christengemeente de Bovenzaal, op naam van “Christengemeente De Bovenzaal”, rekeningnummer NL95INGB0007394560. U kunt ook de machtigingskaarten gebruiken die in de diensten klaarliggen.

0 / / juni 27, 2016DE GOEDE BOODSCHAP VOOR JOU


Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16